Фізика 10 клас

Презентації
Інтернет ресурси
Підручники
Відео до уроку
Перевіряємо знання
Тематичні тренувальні тести для підготовки до ЗНО з фізики
Рекомендована література
Дистанційне навчання. Фізика 10 клас 
Шановні ліцеїсти! 
Карантин закінчиться, а на виправлення наслідків безвідповідальної діяльності під час дистанційного навчання часу не буде. Подумайте!!! 
 25.05.20 – 29.05.20
Готуємося до ЗНО
18.05.20 – 22.05.20
Готуємося до ЗНО
 12.05.20 
ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ФІЗИКИ Натисніть ТУТ
УВАГА!!!  Тести будуть  відкриті з 09.00 години 12 травня 2020р.
 до 20.00 години 12 травня 2020р.
04.05.20 – 08.05.20
УВАГА!!!  Теми та завдання  відкриті з 10.00 години 4 травня 2020р.    
до 17.00 години 8 травня 2020р.
Тема уроку: «Електричне поле»
Виконайте наступні завдання:
1.Опрацюйте §41 підручника.
2.Дайте усні відповіді на питання після §41.
3.Пригадайте. Яким є механізм взаємодії зарядів? Яким чином заряди «відчувають» один одного і взаємодіють на відстані?
4.Перегляньте відеоурок: Електричне поле. Напруженість
Після перегляду зробіть висновок: Що називають електричним полем? Які об’єкти створюють електричне поле? Як визначити напруженість поля, створеного точковим зарядом Q? Що називають лінією напруженості електричного поля
5.Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
6.Розв’язуємо разом. Вправа № 41. 1 п  Вправа № 41. 2 п  Вправа № 41. 3 п
 письмово.
7.Складаємо «Карту знань» по §41.
8.Перевіряємо знання. Пройти тестування (обов’язково) Натисніть ТУТ
9.Великі і знамениті. Майкл Фарадей

Тема уроку: «Розв’язування задач»
Виконайте наступні завдання:
1.Пригадайте. Які об’єкти створюють електричне поле? Що є силовою характеристикою електричного поля? За якою формулою її розраховують? У чому полягає принцип суперпозиції полів?
2.Опрацюйте «Карту знань» по §41.
3.Використовуючи матеріал підручника, перевірте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
4.Приклади розв’язування задач. Напруженість електричного поля
5.Перевіряємо знання. Виконайте самостійну роботу (обовязково!!!) Натисніть ТУТ

27.04.20 – 30.04.20
Тема уроку: «Абетка електростатики. Закон Кулона»
Виконайте наступні завдання:
1.Опрацюйте §40 підручника.
2.Дайте усні відповіді на питання після §40.
3.Пригадайте. Що таке електричний заряд? Що таке електризація тіл? Як саме відбувається електризація тіл?
4.Перегляньте відеоурок:
Абетка електростатики. Закон Кулона
Після перегляду зробіть висновок: Як можна кількісно виміряти силу, що виникає між електрично зарядженими тілами? Від чого вона залежить?
6.Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
  письмово.
8.Складаємо «Карту знань» по §40.
9.Перевіряємо знання. Пройти тестування (обовязково). Натисніть ТУТ
10.Великі і знамениті. Шарль Огюстен де Кулон

Тема уроку: «Розв’язування задач»
Виконайте наступні завдання:
1.Пригадайте. Чому під час електризації тертям електризуються обидва тіла? Сформулюйте закон збереження електричного заряду. Сформулюйте закон Кулона.
2.Опрацюйте «Карту знань» по §40.
3.Використовуючи матеріал підручника, перевірте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
4.Приклади розв’язування задач. Пояснення задач по темі Абетка електростатики
5.Перевіряємо знання. Виконайте самостійну роботу (обовязково!!!)  Натисніть ТУТ
6.Розв’язуємо  разом. Вправа № 40. 4 п
7.Цікаві факти. Електрика в житті людини       

 20.04.20 - 24.04.20
Тема уроку: «Механічні властивості твердих тіл»
Виконайте наступні завдання:
1.Опрацюйте §35 підручника.
2.Дайте усні відповіді на питання після §35.
3.Пригадайте.
Як розміщені частинки (атоми, молекули, йони) у твердих тілах? Що можна сказати про взаємодію частинок в твердих тілах?
5.Перегляньте відеофрагменти:
Після перегляду зробіть висновок: Що таке деформація та її види? За яких умов вони виникають? Яке формулювання закону Гука? За яких умов виконується цей закон? Що таке межа міцності? Чим пружні матеріали відрізняються від пластичних? від крихких?
6. Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
7. Розв’язуємо разом. Вправа 35(1)  Вправа 35(3)  Вправа 35(4)
Вправа 35(5)  письмово.
8.Розв’язуємо самостійно. Вправа 35 (2) письмово.
9.Складаємо «Карту знань» по §35.
10.Перевіряємо знання. Пройти тестування (обовязково). Натисніть ТУТ
11.Це цікаво. Деформація тіл

Тема уроку: «Розв’язування задач»
Виконайте наступні завдання:

1.Пригадайте. Які особливості мають тіла в твердому стані? Що таке деформація? Що характеризує модуль Юнга? Що таке межа міцності?
2.Опрацюйте «Карту знань» по §35.
3.Використовуючи матеріал підручника, перевірте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
4.Приклади розв’язування задач.
5.Перевіряємо знання. Пройти тестування (обовязково!!!)  Натисніть ТУТ 
6.Розв’язуємо  самостійно. Вправа 35(6) письмово.

Тема уроку: «Контрольна робота»
Виконайте наступні завдання:
1.Опрацьовуючи §31-35 підручника перевірте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфів, згадайте основні поняття, формули, закони, приклади розв’язування задач.
2.Перевіряємо знання. Виконайте контрольну роботу (обов’язково)!!!

13.04.20 – 17.04.20
Тема уроку: «Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища»
Виконайте наступні завдання:
1.Опрацюйте §33 підручника.
2.Дайте усні відповіді на питання після §33.
3.Пригадайте.
Що таке рідина? Чому важливо вивчати рідини? Чому важливо вміти описувати процеси, які в них відбуваються в поверхневому шарі?
4.Опрацюйте явище поверхневого натягу, явища змочування та незмочування, явище капілярності.
5.Перегляньте відеофрагменти:
Після перегляду зробіть висновок: Де виявляється поверхневий натяг? Чому рідина піднімається в капілярах? Прокоментуйте прислів’я «як з гусака вода», «вийти сухим з води». Чи можна це зробити реально – вийти з води сухим? Що для цього потрібно?
6. Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
7.Приклади розв’язування задач. Натисніть ТУТ
8 Розв’язуємо разом. Вправа 33 (2-4) письмово. Вправа 33(2). Вправа 33(3).
9. Розв’язуємо самостійно. Вправа 33(5).
10.Складаємо «Карту знань» по §33.
11.Перевіряємо знання. Пройти тестування (обовязково!!!) Натисніть ТУТ

Тема уроку: «Розв’язування задач»
Виконайте наступні завдання:

1.Пригадайте.
Від яких чинників і чому залежить поверхневий натяг рідини? від яких чинників не залежить? За яких умов рідина змочує поверхню твердого тіла? не змочує? Від яких чинників залежить висота підняття рідини в капілярі?
2.Опрацюйте «Карту знань» по §33.
3.Використовуючи матеріал підручника, перевірте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
4.Приклади розв’язування задач. Натисніть ТУТ
5.Перевіряємо знання. Виконайте самостійну роботу (обовязково!!!)  Натисніть ТУТ   
6.Розв’язуємо  самостійно. Задачі №6,10 на сторінці  215 письмово.

Тема уроку: «Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали»
Виконайте наступні завдання:
1.Опрацюйте §34 підручника.
2.Дайте усні відповіді на питання після §34.
3.Пригадайте. Які агрегатні стани речовини ви знаєте? Які тіла навколо вас перебувають в твердому стані? Які особливості мають тіла в твердому стані?
4.Опрацюйте властивості аморфних та кристалічних тіл, рідких кристалів.
5.Перегляньте відеофрагменти:
Після перегляду зробіть висновок: Чому аморфні тіла ізотропні? Що таке анізотропія? Чи всі кристалічні тіла анізотропні? У чому особливості будови і властивостей рідких кристалів? Де їх застосовують?
6. Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
7. Розв’язуємо разом. Вправа 34 (1-3) письмово. Вправа 34(1). Вправа 34(2)
8.Розв’язуємо самостійно. Вправа 34 (3) письмово.
9.Складаємо «Карту знань» по §34.
10.Перевіряємо знання. Пройти тестування (обовязково). Натисніть ТУТ
06.04.20 – 10.04.20
Тема уроку: «Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння»
Виконайте наступні завдання:
1. Опрацюйте §31 підручника.
2. Дайте усні відповіді на питання після §31.
3. Пригадайте, за яких умов
рідина може перетворитися на газ двома способами: випаровуванням і кипінням.
4. Опрацюйте таблицю «Тиск насиченої пари».
5. Перегляньте відеофрагменти:
Після перегляду зробіть висновок: У чому полягає стан динамічної рівноваги?
6. Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
7. Приклади розв’язування задач. Натисніть ТУТ
8. Розв’язуємо  самостійно. Вправа 31 (1-6) письмово.
9. Складаємо «Карту знань» по §31.
10. Перевіряємо знання. Пройти тестування (обовязково!!!) Натисніть ТУТ

Тема уроку: «Вологість повітря. Точка роси»
Виконайте наступні завдання:
1. Опрацюйте §32 підручника.
2. Дайте усні відповіді на питання після §32.
3.
Можливо, ви чули фрази «вологе повітря», «сухе повітря». Як оцінити ступінь вологості повітря? Від яких чинників залежить вологість повітря і як її можна змінити?
4. Опрацюйте «Психрометричну таблицю».
6. Перегляньте відеофрагменти:
Після перегляду зробіть висновок: чому потрібно стежити за вологістю повітря?
7. Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
8. Приклади розв’язування задач. Натисніть ТУТ
9. Розв’язуємо  самостійно. Вправа 32 (1-4) письмово.
10. Складаємо «Карту знань» по §32.
11. Перевіряємо знання. Пройти тестування (обовязково!!!) Натисніть ТУТ

Тема уроку: «Розв’язування задач»
Виконайте наступні завдання:

1. Пригадайте.
Від яких чинників і чому залежить тиск насиченої пари? Від яких чинників і чому залежить температура кипіння рідини? Що називають точкою роси? Як, знаючи точку роси, визначити абсолютну вологість? відносну вологість?
2. Опрацюйте «Карту знань» по §31,32.
3. Використовуючи матеріал підручника, перевірте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
4. Приклади розв’язування задач. Розв'язування задач: вологість повітря
5. Перевіряємо знання. Виконайте самостійну роботу (обовязково!!!)      Натисни ТУТ
6. Розв’язуємо  самостійно. Задачі №1,4,9 на сторінці  215 письмово.

30.03.20 – 03.04.20
Тема уроку: «Розв’язування задач»
Завдання, які треба виконати,  розміщені 
ТУТ

Тема уроку: «Контрольна робота»
Виконайте наступні завдання:
1.Опрацьовуючи §35-37 підручника перевірте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфів, згадайте основні поняття, формули, закони, приклади розв’язування задач.
2.Перевіряємо знання. Виконайте контрольну роботу (обов’язково)!!! 
 Натисніть  ТУТ

Web-квест "Енергія народжена для польотів". Натисніть ТУТ
 У квесті обов'язковим завданням є тестування,а інші завдання за бажанням 
( хто виконає, отримаєте додаткові бонуси).

23.03.20 – 27.03.20
Тема уроку: «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес»
Виконайте наступні завдання:
1. Опрацюйте 
§38 підручника.
2. Дайте усні відповіді на питання після 
§38.
3. Пригадайте, які системи розглядаються у термодинаміці.
4. Опрацюйте адіабатний процес та його особливості.
5. Перегляньте відеофрагменти:
Після перегляду виконайте вправу «Перевір себе» (розділ «Презентації» урок №56-57).
6. Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
7. Приклади розв’язування задач: задача 1 письмово.
Прості задачі з термодинаміки
8. Розв’язуємо  самостійно: вправа 38 (1-5) письмово.
9. Складаємо «Карту знань» по §38

Тема уроку: «Теплові машини. Принцип дії теплових машин.  ККД теплових машин. Необоротність теплових процесів»
Виконайте наступні завдання:
1. Опрацюйте 
§39 підручника.
2. Дайте усні відповіді на питання після 
§39.
3. Пригадайте типи теплових машин.
4. Опрацюйте особливості холодильного пристрою.
5. Перегляньте відеофрагменти:
Після перегляду зробіть висновок : які особливості теплової машини та холодильного пристрою?
6. Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
8. Розв’язуємо  самостійно: вправа 39 (1-4) письмово.
9. Перевіряємо знання. Тестування
10. Складаємо «Карту знань» по §39.
11. Це цікаво! Що таке ентропія?

Тема уроку: «Розв’язування задач»
Виконайте наступні завдання:
1. Повторити  §36- §39 підручника.
2. Опрацюйте «Підсумки розділу lll. Частина 2. Основи термодинаміки» (підручник, сторінка 235).
3. Розв’язуємо разом.
Приклади розв'язування задач на закони термодинаміки  (задача №2-10 письмово).                                                       
4. Розв’язуємо  самостійно. «Завдання для самоперевірки. Частина 2. Основи термодинаміки». Завдання №1-9 письмово (підручник, сторінка 236).
5. Перевіряємо знання. Пройти тестування (обовязково!!!) Натисніть ТУТ
6. Це цікаво! Що таке ентропія і чому Всесвіт прагне до хаосу?

16.03.20 – 20.03.20
Тема уроку: «Внутрішня енергія тіла. Кількість теплоти»
Виконайте наступні завдання:
1. Опрацюйте §36 підручника.
2. Дайте усні відповіді на питання після §36.
3. Пригадайте види теплопередачі та їх особливості
4. Опрацюйте таблицю «Розрахунок кількості теплоти в разі фазових переходів».
5. Перегляньте відеофрагменти:
Після перегляду виконайте вправу «Фізичні смаколики» (складіть словник фізичних термінів).
6. Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.
7. Приклади розв’язування задач.  Задача 1,2 письмово.
8. Розв’язуємо  самостійно. Вправа 36 (1,2,4) письмово.
9. Перевіряємо знання. Тести "Внутрішня енергія. Кількість теплоти"Результат тестування записати.
10. Складаємо «Карту знань» по §36.
11. Результат виконаної роботи  Тут

Тема уроку: «Робота термодинамічного процесу»
Виконайте наступні завдання:
1. Опрацюйте §37 підручника.
2. Дайте усні відповіді на питання після §37.
3. Пригадайте графіки ізопроцесів та їх особливості.
Ізопроцеси в газах
4. Опрацюйте геометричний зміст роботи при довільному процесі.
5. Перегляньте відеофрагменти:
Після перегляду з’ясуйте, чому робота газу може бути додатною, або від’ємною?            
6. Використовуючи матеріал підручника, дайте письмові відповіді на контрольні запитання після параграфу.                                                                                                  
7.Приклади розв’язування задач: задача 1 письмово.                                                     
8.Розв’язуємо  самостійно: вправа 37(2-4)письмово
9. Складаємо «Карту знань» по §37.
10. Перевіряємо знання. Пройти тестування (обовязково!!!) Натисніть  ТУТ    

Підручник: ФІЗИКА 10 КЛАС РІВЕНЬ СТАНДАРТУ за редакцією В.Г.Бар’яхтара, С.О.Довгого. 

Немає коментарів:

Опублікувати коментар